Aptitretande alper, slätter och böljande kullar

Via Francigena är en av Europas viktigaste pilgrimsleder, från Canterbury i England till Petersplatsen i Rom, och därifrån vidare till Jerusalem. Namnet betyder Vägen som kommer från Frankrike, även om den historiskt sett inte var en enda rak led utan en uppsättning vägar och stigar som bildade ett komplext vägnät genom Europa. Idag är Via Francigena erkänd av Unesco som kulturväg.
Särskilt den italienska delen lämpar sig ypperligt att vandra lite i taget. Vi har valt ut tre regioner och några etapper i varje – ta god tid på dig att insupa lantlig luft, kultur och gastronomi i det gröna Italien!

Continue reading