Låt oss berätta din story. 

Joyvoy Studio är en heltäckande pr- och kommunikationsbyrå som specialiserar sig på  reseindustrin, besöksnäringen och livsstilssegmentet.

Vi erbjuder tjänster inom:

PR & Kommunikation

Medierådgivning

Copywriting

AD-tjänster

Digital marknadsföring

Foto

Sociala medier

Rörlig media

Vi hjälper dig att ta fram tar effektiva kommunikationsstrategier och handfasta kommunikationsplaner. Vi kan ta hand om löpande pr som pressbearbetning, pressresor, event eller enskilda nedslag utifrån dina behov. Dessutom skapar vi engagerande innehåll för att stärka din story och dina affärer. Vi hjälper dig att nå ut med din marknadsföring via storytelling/native och programmatisk annonsering för att effektivt nå exakt de kunder du söker utan spill.

Skillnaden mellan oss och andra kommunikationsbyråer är att vi själva kommer från resebranschen och besöksnäringen och har en djup förståelse för din situation. Dessutom behöver vi inte förlita oss på någon annans plattform för publicering – vi har redan regionens enda redaktionella inspirationssajt för resor i närområdet där du hamnar i en relevant och inspirerande miljö.

Joyvoy Studios team består av rutinerade journalister, redaktörer, fotografer, kommunikatörer, grafiska formgivare och specialister på digital marknadsföring. Målet med vårt arbete är att lyfta destinationer och resmål med en uppfriskande tonalitet och ett modernt, sprudlande bildspråk.

Hör av dig till oss, så berättar vi mer.

Janis Pavuls
janis@joyvoy.se
+46 (0)705088606

Janis har lång erfarenhet av PR, marknadsföring och kommunikation i och med en lång historia inom rese- och turistnäringen som kommunikations- och marknadsdirektör för Tallink Silja. Janis har även elva års gedigen erfarenhet av redaktionellt och produktionsmässigt arbete inom Sveriges Radio.

Kajsa Beausang
kajsa@joyvoy.se
+46(0)736475977

Kajsa är en erfaren chefredaktör med drygt 15 år på ledande svenska resemagasin som RES och Vagabond. Kajsa föreläser även om resetrender och är ofta inbjuden till svenska tv- och radioprogram som reseexpert. 

janis pavuls kajsa beausang 11

Joyvoy studio in english

Let us tell your story.

Joyvoy Studio is a comprehensive Swedish PR– and Communications agency specializing in the travel, hospitality and lifestyle industry. 

We offer services within:

PR & Communication

Media consulting

Copywriting

AD services

Digital marketing

Photo

Social Media

Video production

We create engaging content to strengthen your story and your business.
We help you reach out with your communication and marketing via storytelling/native and programmatic advertising to effectively reach exactly the customers you are looking for.

We develop effective communication strategies and communication plans.
We’ll boost your ongoing PR activities or create and execute selected PR actions based on your needs. The difference between us and other communication agencies is that we, ourselves, come from the travel and hospitality industry and have a deep understanding of your situation.

In addition, we do not have to rely on someone else’s editorial site – we already have the region’s only editorial inspiration site for travel in the local area where you end up in a relevant and inspiring environment. On our Special Feature pages we cover the rest of Europe and the world.

The Joyvoy Studios team consists of experienced journalists, editors, photographers, communicators, graphic designers and digital marketing specialists. The goal of our work is to highlight destinations with a refreshing tonality and a modern, bold imagery. 

Call us or send a message and we will tell you more how we can boost your business.

Janis Pavuls
janis@joyvoy.se
+46 (0)705088606

Janis has extensive experience in PR, marketing and communication due to a long history in the travel and tourism industry as Communications and Marketing director at shipping company Tallink Silja. Janis also has eleven years of solid experience of editorial and production work within Swedish Radio.

Kajsa Beausang
kajsa@joyvoy.se
+46(0)736475977

Kajsa is an experienced editor-in-chief with more than 15 years at leading Swedish travel magazines such as RES and Vagabond. Kajsa also lectures on travel trends and is often invited to Swedish TV and radio programs as a travel expert. 

janis pavuls kajsa beausang 11